Face-Former®

face-formerDe Face-Former® (FF) bestaat uit een mondschild en een lippentuitje en is gemaakt van een zacht elastisch materiaal “Silopren”. Dit materiaal is één van de nieuwste ontwikkelingen in de medische techniek. Het is veilig voor de gezondheid en geeft geen allergische reacties.
Het is een trainingsapparaat waarmee de kauw-, slik-, tong-, gezicht- en ademhalingsmusculatuur “actief” wordt getraind. Dankzij 4 eenvoudige ontspanningsoefeningen waarin spiertraining en lippenspel centraal staan, worden de spierfuncties die belangrijk zijn voor kauwen, spreken, slikken en ademhalen versterkt en in balans gebracht. Dus eigenlijk een soort fitness apparaat voor mond, keel en gezicht.

naar boven

Face-Former® therapie?

De Face-Former® therapie is ontwikkeld door Dr. Klaus-J. Berndsen en Sabine Berndsen, beiden autoriteiten op het gebied van oro-myofunctionele therapie, snurken en slaapapneu en oprichters van het instituut voor stem-en spraaktherapie in Unna. Deze therapie is 5 jaar geleden in Duitsland geïntroduceerd voor het behandelen van spierfunctiestoornissen in mond, gezicht en keel. Denk hierbij aan slappe lipspieren, kwijlen, openmond gedrag, mondademhaling, vingerzuigen, tandenknarsen, tongpersen (tanden duwen van de tong bij spreken en slikken), gezichtsverlamming, slikstoornissen en dysfagie bij gehandicapten, na een operatie of beroerte.

Uit onderzoek aan verschillende universiteiten als Mainz, Jena en Göttingen bleek dat door slechts enkele oefeningen met de Face-Former® en een paar basishoudingen alle spieren in het gezicht en de mond optimaal en op een natuurlijke (fysiologische) manier worden getraind.
Tijdens het toepassen van de therapie kwam men tot de ontdekking dat de therapie ook bijzonder effectief bleek bij luchtwegproblemen als snurken en slaapapneu. Diverse gebruikers meldden bovendien dat na enkele weken trainen met de Face-Former® ook het hardnekkig snurken en in enkele gevallen zelfs slaapapneu verdwenen was.

naar boven

Face-Former® therapie bij snurken en slaapapneu (OSAS)

De Face-Former® therapie wordt inmiddels met veel succes toegepast bij snurken en slaapapneu. Dit wordt bevestigd door wetenschappelijk onderzoek en de enthousiaste reacties en verslagen van ex-snurkers en ex-apneupatiënten. De Face-Former® therapie pakt niet alleen het snurken aan maar neemt ook de oorzaak weg.

naar boven

Uitgangspunten Face-Former® therapie:

Snurken en slaapapneu wordt in belangrijke mate veroorzaakt door verslapte spieren, waardoor het zachte weefsel (velum, tong, keelholte) naar elkaar toe wordt gezogen en gaat trillen, en in geval van slaapapneu de luchtweg zelfs geheel afsluiten.

 • Verkeerde bewegingen in de mond versterken het snurken, en moeten dus worden afgeleerd.
 • Mondademhaling verhoogt de onderdruk in de keel en verslapt de spier- en weefselspanning, het is dus belangrijk dat deze wordt omgezet naar neusademhaling
 • Snurken kan niet door hulpmiddelen (zoals krukken bij een gebroken been) worden verholpen maar er is een actieve spiercorrectie nodig, die de snurker/apneu patiënt zelf thuis kan bereiken door te oefenen met een soort van fitness apparaat voor de mondspieren, de Face-Former®
 • Mond-en gelaatsmusculatuur kan men niet afzonderlijk activeren, daarom worden spieroefeningen ingezet waardoor zo veel mogelijk spieren gelijktijdig worden getraind. De FaceFormer®oefeningen hebben primair effect op lip- en tongspieren. Tegelijkertijd wordt hierdoor de gehele oro-faciale musculatuur getraind.

naar boven

Werking

Dankzij de oefeningen met de Face-former® in de mond (3 x per dag, gedurende 3 tot 6 maand), worden de spieren in de mond- en keelholte, die normaal het weefsel strak dienen te houden, verstevigd. Het slappe weefsel wordt strakker en wordt als het ware gelift, denk hierbij aan het resultaat bij arm-of buikspieren na een periode van spiertraining. De spieren in de keelholte worden dusdanig gestimuleerd dat het weefsel ook tijdens het slapen minder gaat trillen bij het inademen en een collaps van de hogere luchtwegen door te slappe spieren wordt voorkomen.
Verder wordt de sluiting van de mond (lipspanning) gestimuleerd en de spanning in de neusslijmhuid verhoogd, waardoor neusademhaling makkelijker wordt, wat weer een gunstig effect heeft op de spanning in de keelholte. Dit kan men gemakkelijk voelen als men diep door de neus ademt, je voelt dan het weefsel achter in je keel samentrekken en omhoog gaan. Bij mondademhaling ontbreekt dit hele proces. Neusademhaling wordt bovendien extra gestimuleerd doordat tijdens de oefeningen de mond wordt afgesloten door het mondschild. Het inhouden van de Face-Former ´s nachts (beperkte periode) zorgt er tenslotte voor dat neusademhaling een gewoonte (neurologisch) wordt.
Door de sterke intra-orale onderdruk die ontstaat tijdens de oefeningen worden ook de neurofysiologische beweging van zachte gehemelte, tong en tong oriëntatie getraind, waardoor deze beter in balans blijven tijdens het slapen.

naar boven

Resultaat

 • Na 3 weken trainen is reeds een duidelijke verbetering (lipspanning/neusademhaling). Uw partner merkt dat u minder hard snurkt.
 • Na 3 maanden (15 weken) zijn de meeste snurkers grotendeels (voor 80% tot 100%) genezen. Bij de overigen is het snurken met minimaal de helft gereduceerd.
 • Uit een pilotstudie onder apneupatiënten (30 personen met een AHI tussen 18-52) bleek dat na 3 maanden bij 97% van de testpersonen de AHI reeds lager dan 10. Na de therapie (6 maanden) was deze bij 70% zelfs onder de 5. Geen van de deelnemers aan de studie moest nog aan een CPAP apparaat.

Belangrijk: Om er voor te zorgen dat de spieren in de mond de juiste spanning behouden, is het belangrijk om na afloop van de therapie 1 tot 2 x per week te blijven trainen.

naar boven

Werking vs andere producten en ingrepen

De vele alternatieven bv. operatieve ingrepen zijn passief en vaak van tijdelijke aard (na een periode wordt het weefsel weer slap).

naar boven

Kosten

De Face-Former® therapie bestaat uit een Face-Former, bewaardoosje en instructiefolder en kost € 29,95 (excl. verzendkosten a € 4,95 )

naar boven

Succes

De Succesfactoren van de Face-Former® therapie op een rijtje:

 • Actieve therapie (u doet het zelf)
 • Neurofysiologisch
 • Snel resultaat
 • Oorzaak wordt aangepakt (opgelost)
 • Eenvoudige oefeningen
 • Aangenaam in gebruik (zacht materiaal)
 • Zeer uitgebreid getest en wetenschappelijk onderbouwd
 • Bewezen succesvol: reeds meer dan 200 000 verkocht
 • Veel tevreden ex-snurkers en ex-apneupatiënten
 • Veel positieve ervaring bij een breed pakket van spierfunctiestoornissen in gezicht, mond en keel

naar boven